Mēnesis: 2020. gada novembris

Kur tad piezvanīt, kad ir izlūzusi slēdzene vai, piemēram, nobloķētas auto durvis?

Katrs no mums savā dzīvē var saskarties ar tāda veida nevēlamām situācijām, kā durvju atslēgu nozaudēšana vai arī ārdurvju aizkrišana. Tieši šo jau var attiecināt ne tikai uz dzīvokļa durvīm, taču arī reizēm auto atvēršana var arī veicināt sava veida grūtības, ja iesprūst slēdzene vai varbūt nozūd pati atslēga.

Zemes uzmērīšana un modernās tehnoloģijas

Kā tas redzams tagadējā terminoloģijā, ģeodēzija ir objekta atrašanās vietas noteikšana, objekta lieluma un formas uz zemes virsmas identificēšana. Šai zinātnei ir cieša saikne ar matemātiku, fiziku un ģeometriju. Ģeodēzija veicināja to, ka tika izveidotas koordinātu noteikšanas sistēmas, kā arī uzbūvēti ģeodēziskie tīkli un noteikti punkti uz zemes virsmas.