Diena: 2020. g. 7. novembra

Zemes uzmērīšana un modernās tehnoloģijas

Kā tas redzams tagadējā terminoloģijā, ģeodēzija ir objekta atrašanās vietas noteikšana, objekta lieluma un formas uz zemes virsmas identificēšana. Šai zinātnei ir cieša saikne ar matemātiku, fiziku un ģeometriju. Ģeodēzija veicināja to, ka tika izveidotas koordinātu noteikšanas sistēmas, kā arī uzbūvēti ģeodēziskie tīkli un noteikti punkti uz zemes virsmas.