Zemes uzmērīšana un modernās tehnoloģijas

Kā tas redzams tagadējā terminoloģijā, ģeodēzija ir objekta atrašanās vietas noteikšana, objekta lieluma un formas uz zemes virsmas identificēšana. Šai zinātnei ir cieša saikne ar matemātiku, fiziku un ģeometriju. Ģeodēzija veicināja to, ka tika izveidotas koordinātu noteikšanas sistēmas, kā arī uzbūvēti ģeodēziskie tīkli un noteikti punkti uz zemes virsmas. Topogrāfiskais plāns lauj orientēties zemes virsū, bet pats mērnieks ļauj tieši identificēt piederošos zemes gabalus un pēc tam tiek izsniegts zemes robežu plāns, kurš likumiski nosaka robežas. Bez šaubām tieši šodien Latvijas mērnieks tiešām ir tik ļoti pieprasīts, tā kā tiek daudz precizētas robežas un cilvēki saņem savu zemi atpakaļ.

Plašā ģeodēzija kā arī tās galvenās nozares

Bez šaubām, ka pati ģeodēzija jau ir salīdzinoši plašs termins, bet dažādiem uzdevumiem ir izdalīti konkrēti virzieni, lai īstenotu plānoto. Ir izdalīta augstākā ģeodēzija, kur tad mērnieks realizē mērījumus visas zemes apmēros, nākamā būs zemākā jeb topogrāfija, kas ir mērniecība, lai apzīmēt savstarpējo attālumu un lielumu netālu esošiem objektiem. Protams ir vēl kartogrāfija un inženier ģeodēzija, kur kartogrāfija īsteno karšu veidošanu, taču otrā tiek pielietota būvniecībā un citos procesos. Pie mums ir zemes kadastrs, kur, pēc tam kā tikai veikta kadastrālā uzmērīšana, apvienoti dati par īpašumiem ar to lielumiem, un ir meliorācijas kadastrs, kurā jau dati ir par ūdensnotekām, aizsargdambjiem, valsts līmeņa drenāžas sistēmām.

Nepieciešams robežu plāns? Tieši pie kā tad griezties?

Nepieciešams sākt būvdarbus, tādēļ ir vajadzīgi detalizēti plānojumi un zemes ierīcības projekti? Ir jāsameklē tāda tipa Latvijas mērnieks, kas piedāvā pilnu profesionālu palīdzību un arī pats ir profesionālis, tā kā mērniecība jeb topogrāfija ir tieša zinātne, kura prasa lielu uzmanību. Ja ir vajadzīgs atjaunots robežu plāns, ko pieprasa zemes kadastrs, šajā gadījumā arī vajadzīgs mērnieks. 3d skenēšana un lāzerskenēšana ļauj pat skenēt objektus, ko ir jārestaurē. Brīdī, kad cilvēks atnāk pie secinājuma, kad tam vajadzīga topogrāfija cena tai nemaz nav īpaši maza, jo Latvijas mērnieks īsteno lielu apjomu profesionālu darbību. Kaut gan ieteicams salīdzināt vairākas kompānijas, lai atrastu labāko variantu. Taču jāsaprot, ka lielisks Latvijas mērnieks jau ir profesionālis ar daudzu gadu pieredzi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *