Diena: 14. augusts, 2020

Mūsdienu Latvijas mērnieks kā arī topogrāfija mūsdienās

Kā tas redzams tagadējā terminoloģijā, ģeodēzija ir un būs jebkāda objekta vietas noteikšana, kā arī tā lieluma un pašas formas aprakstīšana. Šeit ir redzama cieša saikne gan ar matemātiku un ģeogrāfiju, kā arī ar ģeometriju. Pateicoties ģeodēzijai, tiek izveidotas koordinātu sistēmas, tiek būvēti tā sauktie ģeodēziskie tīkli un pie tam noteikti punkti uz zemes virsmas.